Recursos

Recursos tècnics


Cercador d'eines d'RRI

Plataforma per cercar projectes, eines, recursos, bones pràctiques, etc. d'RRI (Recerca i Innovació Responsables). Promoguda pel projecte europeu RRITools.


CitieS Health Citizen Science Toolkit

Un recull d'eines molt útils per a elaborar i executar projectes de ciència ciutadana. Elaborat en el marc del projecte CitieS Health.


Curs de creació de projectes de ciència ciutadana

12 hores. Elaborat per la University of Dundee en el marc del projecte europeu We Observe.


Curs d'introducció a la ciència ciutadana

30 hores. Elaborat per la University College London, gratuït, en obert i en línia.


Els 10 principis de la ciència ciutadana

Decàleg elaborat per l'Associació Europea de Ciència Ciutadana.


Guia de comunicació de la ciència ciutadana

Elaborada pel Centre Flamenc de Ciència Ciutadana (Scivil).


Llibre blanc de la Ciència Ciutadana

Elaborat pel projecte Socientize de la Comissió Europea.


Manual de capacitació per a la ciència oberta

Elaborat pel projecte europeu Foster Open Science.


Repensar la comunicació científica: idees per a iniciatives de ciència ciutadana

Breu guia de 6 pàgines amb consells per fer arribar les iniciatives de ciència ciutadana als diversos públics: ciutadans/es, investigadores/es i acadèmics/ques, institucions i polítics/ques, inústria i empresa, periodistes i comunicadors. Elaborat en el marc del projecte H2020 NEWSERA.


Science, society and engagement

Llibre electrònic interactiu. Ofereix una introducció al concepte de public engagement en recerca i innovació, així com eines i bones pràctiques per involucrar la societat en la recerca. Redactat en el marc del projecte Engage 2020.


The Science of Citizen Science

Publicat l'any 2021 per l'editorial Springer, aquest llibre d'accés obert ofereix un ampli recopilatori d'investigacions sobre ciència ciutadana. Compta amb la participació de grups de recerca de diversos països entre els que destaca l'Open Systems de la Universitat de Barcelona.