Recursos

Plataformes


Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona

La primera d'aquest tipus en crear-se a tot l’Estat, on l'Ajuntament de Barcelona hi recull desenes de projectes actius. Per inscriure-hi un projecte cal que els investigadors signin el decàleg.


Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España

Plataforma per visibilitzar projectes, entitats i recursos de ciència ciutadana d'Espanya, activa des del 2016.


Fundació Ibercivis

És una fundació privada sense ànim de lucre que té com a objectiu realitzar, visibilitzar i promoure projectes de ciència ciutadana.


EU-Citizen.Science

Projecte de la Comissió Europea per establir un punt central de la ciència ciutadana a nivell europeu: projectes, recursos, formació, etc.


Red Iberoamericana de Ciencia Participativa

Iniciativa per unir persones que treballen en ciència participativa o ciutadana a la regió iberoamericana.


Scistarter

Recopilatori de projectes i eines de ciència ciutadana promogut principalment per la Fundació Nacional de Ciència dels Estats Units i la Universitat d’Arizona.


Zooniverse

Es tracta de la iniciativa més estesa a nivell internacional per promoure la recerca basada en el poder de la gent. Impulsada per un equip de fins a 34 professionals de la Universitat d'Oxford i diverses institucions angleses i nord-americanes.