Accions finalitzades

Diversos projectes de recerca coordinats o participats per la UPC han impulsat accions de ciència ciutadana.

CAREGIVERS PRO

Construir una plataforma digital basada en interconnectar persones amb demència i els seus cuidadors.

CAPTOR

Instal·lar una xarxa de sensors per mesurar l’ozó troposfèric en cases particulars de voluntaris d’Espanya, Itàlia i Àustria.

COAPS

Informar i conèixer l'ocupació en temps real del transport públic a Barcelona. Istambul, Sofia i Karditsa.

Design 2 Fight COVID-19

Articular la col·laboració entre professionals de el món de la innovació i el sistema de salut durant la pandèmia.

EUROSHOCK

Assaig clínic que té com a objectiu millorar el tractament de pacients amb xoc cardiogènic. Hi col·laboren 30 institucions.

Fora Barreres

Des del 2020, es celebra una Mapathon anual als diversos campus de la UPC per detectar millores en l'accessibilitat.

NetCommons

Estudiar i potenciar les xarxes comunitàries per mitjà de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Plataforma COVID-19

Atendre la demanda d'entitats, professionals de la salut i empreses, i oferir solucions tecnològiques UPC.

RE-INHABIT

Conèixer la situació socioeconòmica i proposar millores habitacionals als barris i comunitats vulnerables de Barcelona i Bilbao.

Saint George on a Bike

Col·laboració ciutadana per entrenar algoritmes d'IA capaços de reconèixer, catalogar i descriure automàticament milers d'obres d'art.

SchiShops

Impulsar espais on es desenvolupin processos de recerca amb la participació de les organitzacions civils i de la ciutadania.

Sustainable Lifes Accelerator

Mobilitzar més de 70.000 llars arreu del món per planificar i implantar una reducció de la petjada de carboni.

UPC-ASPACE

Avaluar els estats emocionals mitjançant senyals fisiològics i la seva aplicació en musicoteràpia per a persones amb discapacitat.

WAVY

Apropar estudiants de secundària a les proves de diverses boies de mesurament dels moviments marítims a la costa del Garraf.

WOMEN-UP

Oferir tècniques d'entrenament del sòl pèlvic per ajudar dones que pateixen incontinència urinària, a través d'un programari específic.