Accions finalitzades

Diversos projectes de recerca coordinats o participats per la UPC han impulsat accions de ciència ciutadana.


CAREGIVERS PRO

Construir una plataforma digital basada en interconnectar persones amb demència i els seus cuidadors.

NetCommons

Estudiar i potenciar les xarxes comunitàries per mitjà de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

RE-INHABIT

Conèixer la situació socioeconòmica i proposar millores habitacionals als barris i comunitats vulnerables de Barcelona i Bilbao.

SchiShops

Impulsar espais on es desenvolupin processos de recerca amb la participació de les organitzacions civils i de la ciutadania.


Sustainable Lifes Accelerator

Mobilitzar més de 70.000 llars arreu del món per planificar i implantar una reducció de la petjada de carboni.

UPC-ASPACE

Avaluar els estats emocionals mitjançant senyals fisiològics i la seva aplicació en musicoteràpia per a persones amb discapacitat.

WAVY

Estudiants de secundària van ser els protagonistes de les proves de diverses boies de mesurament dels moviments marítims a la costa del Garraf.

WOMEN-UP

Oferir tècniques d'entrenament del sòl pèlvic per ajudar dones que pateixen incontinència urinària, a través d'un programari específic.